Drukuj

Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 19 grudnia 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja z zebrania OMPT z  9 grudnia 2013r.
2. Odejścia dobrowolne w TP SA i OCS w 2014 roku.
3. Informacja na temat WZD KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie.
4. Sprawy bieżące  (zapomoga losowa).
5. Życzenia Świąteczne.
6. Wolne wnioski.

At. 1. Informacja z zebrania OMPT z  9 grudnia 2013r

W dniu 9 grudnia 2013r odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność", którego głównym celem było skonsultować i zaakceptować ostateczne zapisy projektów Umowy Społecznej w TP S.A. i OCS na lata 2014 - 2015 oraz projekt Porozumienia dla TP i OCS na rok 2014. W ramach Umowy Społecznej pracodawca przewidywał w przeciągu dwóch lat zwolnienie w TP i OCS 3850 pracowników. Nasza Komisja przeciwna była podpisania takiej umowy oraz  porozumienia na 2014r, zważywszy na fakt, że już w br. do Rady Pracowników TP  wpłynęło kilkanaście projektów zmian do konsultacji, które będą skutkować kilkuset osobowymi redukcjami etatów. Także do Rady Pracowników OCS wpłynął do konsultacji projekt zmian w OCS. Skutki tych zmian w OCS będą znane po 7 stycznia 2014r.

At. 2. Odejścia dobrowolne w TP SA i OCS w 2014 roku.


9 grudnia 2013r. w Warszawie zakończyły się trwające od 15 listopada br.4 tury negocjacji organizacji związkowych z pracodawcami TP S.A. i OCS sp. z o.o. dotyczące Umów Społecznych na lata 2014-15 oraz Porozumień określających m.in. warunki odejść dobrowolnych w 2014 roku. Przedstawiciele OMPT NSZZ "Solidarność" wnieśli wiele propozycje zapisów dotyczących, zarówno pracowników mogących skorzystać z dodatkowych odszkodowań, jak i pozostających w spółkach, które w wyniku negocjacji w dużej mierze zostały zaakceptowane przez Strony.

Poniżej przedstawiamy zapisy odnośnie ilości odejść dobrowolnych, podwyżek wynagrodzeń oraz dodatkowych odszkodowań.

  • Limit odejść dobrowolnych:

TP S.A. - propozycja pracodawcy 2900 pracowników latach 2014 - 15, uzgodniono 2250.
W 2014r propozycja pracodawcy 1500 pracowników - uzgodniono 1150.
OCS _ propozycja pracodawcy 950 pracowników w latach 2014 - 15, uzgodniono 700.
W 2014r propozycja pracodawcy 450 pracowników - uzgodniono  380.

  • Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych TP i OCS:

Propozycja pracodawcy, że będzie objętych podwyżką nie więcej niż 45% pracowników od 1 sierpnia w wysokości 1,75% .
Uzgodniono nie mniej niż 50% pracowników od1 lipca, w wysokości 2,5%.

  • Dodatkowe odszkodowania:

Propozycja pracodawcy 15-20 lat zakładowego stażu pracy - 8 tys. zł w 2014 r. oraz 6 tys. zł w 2015
Uzgodniono - 9 tys. zł w 2014 r. oraz 7 tys. zł w 2015 r.
Propozycja pracodawcy powyżej 20 lat zakładowego stażu pracy - 22 tys. zł.  w 2014 r. oraz 20 tys. zł. w 2015 r. Uzgodniono : 26 tys. zł w 2014 r. oraz 22 tys. zł. w 2015 r.
Dla osób w okresie przedemerytalnym - propozycja pracodawcy 600 zł za każdy brakujący rok do emerytury, uzgodniono 700zł. wydłużając jednocześnie okres z 10 do 12 lat.

At.3. Informacja na temat WZD KO NSZZ Solidarność PT w Krakowie.

Walne Zebranie Delegatów Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie odbędzie się 24 lutego w Sali konferencyjnej Domu Handlowego Jubilat w Krakowie przy al. Krasińskiego 1. Na WZD tradycyjnie zostanie zaproszony przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" Wojciech Grzeszek,  przewodnicząca KM OMPT NSZZ "Solidarność" Elżbieta Pacuła oraz dyrektor Centrum Administracji Kadrowej w TP S.A. Pan Mariusz Rolnicki. W trakcie WZD 70 delegatów wybierze nowe władze Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji na nową kadencję 2014 - 2018 , 6 delegatów na WZD OMPT NSZZ "Solidarność" oraz 2 delegatów na WZD Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"ć oraz uzgodni program działania na następne lata.

At.4. Sprawy bieżące  (zapomogi losowe).

Do komisji wpłynęły dwa wnioski o zapomogę losową. Przyznano jedną zapomogę losową dla emerytowanego pracownika TP, członka NSZZ "Solidarność" oraz zapomogę losową dla członka NSZZ Solidarność z firmy LeasingTeam.

At.5. Życzenia Świąteczne.

Na ręce komisji wpłynęły życzenia dla Członków naszej Komisji od Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność kol. Wojciecha Grzeszka, który życzy ; "W tych wyjątkowych dniach Świąt Bożego Narodzenia, dużo radości i dobroci, optymizmu i wiary, siły i wytrwałości w Nowym Roku". Przewodnicząca  SKPT NSZZ Elżbieta Pacuła z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia życzy , aby świąteczny czas zaskoczył nas niespodziewanymi radościami, żeby gwiazda zaświeciła - jak co rok  i wskazała na Nowy 2014 Rok dobrą drogę, żeby ludzie wokół pokrzepili dobrym słowem i myślą. Poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk przesłał życzenia: "Niech świąteczne dni Bożego Narodzenia przysporzą nam, mądrości, miłości i nadziei na nadchodzący Nowy Rok". Także Przewodniczący oraz cała Rada KO życzy wszystkim Członkom naszej Komisji Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO