Drukuj

Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 26 marca 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Pikieta pod UW w Krakowie - poparcie strajku na Śląsku 26.03.2013r.
2. Plany redukcji zatrudnienie pracowników GTP w latach 2014-16.
3. Sytuacja w Eltel Networks Sp. z o.o.
4. Wybór nowego członka Komisji Opiniującej ZFŚS w TP.
5. XXIV Pielgrzymka P.T. na Jasną Górę.
6. Omówienie propozycji wycieczki dla Członków KO.
7. Życzenia Świąteczne.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.

At.1. Pikieta pod UW w Krakowie - poparcie strajku na Śląsku 26.03.2013r.

W pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 26 marca br. wzięło udział kilkaset osób. Pikieta była zorganizowana ws. poparcia dla postulatów Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku, który w tym dniu organizował strajk generalny. W pikiecie wzięli udział członkowie "Solidarności", OPZZ, stowarzyszeń lokatorskich i innych związków zawodowych oraz studenckich. Została odczytana a następnie wręczona petycja do Premiera Rządu RP Donalda Tuska za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. W pikiecie wzięli udział przedstawiciele KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie.

Domagamy się:

  1. Wycofania szkodliwych projektów nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy.
  2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
  3. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.
  4. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa na publicznego na samorządy.
  5. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
  6. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ "Solidarność".
  7. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.


Przewodniczący KK Piotr Duda serdecznie dziękuje za organizację i uczestnictwo w pikietach i manifestacjach, które dla wsparcia śląskiego strajku odbyły się w całym kraju

AT.2. Plany redukcji zatrudnienie pracowników GTP w latach 2014-16.

Ponieważ na początku marca br. media podały informację, że Zarząd TP spotkał się z przedstawicielami działających w grupie związków zawodowych, gdzie miała paść informacja, że w latach 2014-16 grupa TP będzie chciała zredukować zatrudnienie o 4,5-5 tys. pracowników, najprawdopodobniej utrzymując tempo ok. 1,7 tys. zwalnianych pracowników i dobrowolnie odchodzących rocznie, 7 marca br. w Warszawie przy ul. Św. Barbary odbyło się spotkanie Prezydium OMPT, które odniosło się do tej informacji. Przewodnicząca OMPT NSZZ Solidarność Elżbieta Pacuła stanowczo zdementowała tą informację o planowanych zwolnieniach na lata 2014 ? 2016. Na spotkaniu z Zarządem, nie była podana taka informacja. Informację tą zdementowała także obecna na tym spotkaniu Pani Elżbieta Waliś, pełnomocnik Zarządu TP ds. Związków Zawodowych.
               
AT.3. Sytuacja w Eltel Networks Sp. z o.o.

Duże obciążenie pracą, oraz certyfikacja pracowników strefy krakowskiej Eltel zdominowała rozmowy na temat sytuacji w Eltel Networks SA. Omówiliśmy także negatywne stanowisko KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie w sprawie zamiaru wprowadzenia przez Eltel Networks równoważnego czasu pracy w Grupie Technicznej Wieliczka (3U2L).

AT.4.    Wybór nowego członka Komisji Opiniującej ZFŚS w TP.

Z uwagi na zakończenie z dniem 31 marca 2013r pracy w TP S.A. przez Andrzeja Szumca, Komisja Oddziałowa NSZZ Solidarność Pracowników Telekomunikacji w Krakowie wskazuje nowego przedstawiciela w Zespole Opiniującym ZFŚS TP S.A. Wybranym przez KO NSZZ Solidarność PT w Krakowie nowym członkiem w Zespole Opiniującym ZFŚS TP S.A. jest Marek Mądrzyk.

AT.5. XXIV Pielgrzymka P.T. na Jasną Górę.

Jak co roku, także i w tym roku Elżbieta Pacuła w imieniu SKPT NSZZ ?Solidarność? zaprasza wszystkich pracowników i członków Związku do udziału w XXIV Pielgrzymce Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę w dniu 18 maja 2013 r. Uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej zostanie odprawiona w Na Jasnej Górze o godz. 13.00. Czynimy starania, żeby wyjazd autokarów zorganizował ZFŚS w TP i OCS. Zapraszamy na pielgrzymkę także członków Solidarności z TP Teltech Eltel, Opco. Jeśli zgłoszeń z tych zakładów będzie dużo, to zorganizujemy oddzielny transport dla członków Solidarności.

AT.6. Omówienie propozycji wycieczki dla Członków KO.

KO NSZZ Solidarność PT w Krakowie organizuje wycieczkę integracyjną na  UKRAINĘ na trasie: LWÓW, KAMIENIEC PODOLSKI, OLESKO, CHOCIM, OKOPY ŚW. TRÓJCY, KRZEMIENIEC, POCZAJÓW, ZBARAŻ, PODOLSKA SKAŁA, DNIESTR.

TERMIN: 31.05 ? 04/05.06.2013

CENA: 699 ZŁ + 80 ZŁ "WESOŁY LWÓW" = 779 zł. Cena dla Członka Solidarności wynosi 399 zł.

Wycieczkę organizuje biuro MarkTur -  UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE PASZPORTY.
Trwają zapisy na tą wycieczkę.

AT.7. Życzenia Świąteczne.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzy Zarząd KO NSZZ "Solidarność" PT w Krakowie. W imieniu Małopolskiej Solidarności życzenia aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy upłynęły w atmosferze rodzinnego ciepła, pełnej radości i miłości, dodając sił do pracy dla dobra Ojczyzny i "Solidarności" składa także przewodniczący ZRM NSZZ "Solidarność". Elżbieta Pacuła, przewodnicząca SKPT NSZZ Solidarność przesyła wszystkim członkom NSZZ "Solidarność", pracownikom i najbliższym z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkiego najlepszego i wiosennego ciepła. ?Uroczysty dzień Zmartwychwstania Pana niech Was obdarzy pokojem serca i radością na każdy dzień?.

At.8. Sprawy bieżące.

23 kwietnia br. planujemy zorganizować zebranie wyborcze Sekcji Regionalnej Pracowników Telekomunikacji w Krakowie NSZZ "Solidarność".
                                                    
Stefan Kopeć
Przewodniczący KO