Drukuj

Jest to radosne święto. Wspominani dziś są ci, którzy na różnych drogach swojego życia odnaleźli Pana Boga i wypełnili Jego wolę.

Uroczystość Wszystkich Świetych wspomina nie tylko tych, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarza: świętych i błogosławionych. To także czas, kiedy pamięcią obejmuje się zmarłych wiernych, którzy już są w niebie. W nich Kościół także upatruje swoich orędowników u Boga. W kościołach śpiewana jest jedna z najstarszych z litanii do Wszystkich Świętych. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie wspominano świętych. Jako pierwszą otoczono czcią Matkę Bożą. Następie męczenników, o których w sposób szczególny pamiętano w dniu ich męczeńskiej śmierci. >>>