OM PT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Praca przy niskich temperaturach

Email Drukuj PDF

Warto przypomnieć, że przy pracach na otwartej przestrzeni na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczania pracownikom gorących napojów gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10 stopni Celsjusza. Obowiązek ten ma charakter profilaktyczny w celu ochrony zdrowia i zapewnienia higienicznych warunków pracy. Pracownicy muszą mieć do nich dostęp w ciągu całej zmiany roboczej.

Przepisy nie określają ściśle liczby napojów, które pracodawca powinien zapewnić zatrudnionym. Wskazują tylko, że powinny one zaspokajać potrzeby pracowników. Ponadto pracodawca ma obowiązek dostarczenia posiłków profilaktycznych związanych m.in. z wydatkiem energetycznym pracowników co regulują przepisy oraz przeprowadzane badania.

Z powodu niskich temperatur Związek nasz wystąpił w tej sprawie do dyrekcji Eltel Networks z Rzeszowa i Kielc. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że nie ma żadnych przeciwwskazań aby kierownicy grup technicznych zabezpieczyli posiłki profilaktyczne a tym bardziej gorące napoje. Wskazywano również, że nie zgłaszano wcześniej tego problemu.

Temat posiłków był również sygnalizowany na szczeblu zarządu firmy przez przedstawicieli Związku. Wszystko sprowadza się do stosownych decyzji kierowników i mamy nadzieję, że będzie to niezwłocznie następować.

W powyższej sprawie wystąpiliśmy również do zarządu Elservice24.

 

 

 
Home