Ogłoszenia

usecrypt usecrypt messenger

ŚWIADCZENIA STATUTOWE

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (również na dziecko martwo urodzone) 500 zł
zasiłek z tytułu adopcji dziecka 500 zł
zapomoga z tytułu zgonu członka Związku 600 zł

zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny (współmałżonka,  rodziców,
teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu
osoby występującej o zasiłek

300 zł
zapomoga losowa lub zwykła - jej wysokośćkażdorazowo uzgadniana

  

Świadczenia wypłacane są w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

 

ŚWIADCZENIA Z KASY POMOCY SOCJALNEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
zgon dziecka, rodziców, teściów 200 zł
zgon współmałżonka 300 zł
zgon członka KPS "S" 400 zł
odprawa emerytalno - rentowa 200 zł
zapomoga - jej wysokość każdorazowo uzgadniana

 

Świadczenia wypłacane są w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

 

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882