Ogłoszenia

1

Podsumowanie zwolnień grupowych w Orange Polska w roku 2017

logo orangeZgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017r. z Orange Polska odejście z firmy zadeklarowało 1037 pracowników. W sumie odeszło 1020 pracowników.

Z tego zgodę na odejście otrzymało 833 osoby, wypowiedzenia otrzymało 21 osób, za porozumieniem stron odeszło 66 osób a z innych przyczyn (działalność gospodarcza, zmiana pracodawcy, wakaty) odeszło 100 osób.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882