Ogłoszenia

 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ W DNIU 26 MAJA 2018r. ZA POŚREDNICTWEM TRANSPORTU  ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ ODDZIAŁOWĄ PT NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W RZESZOWIE .

 


Rozpoczynamy wdrażanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Docelowo legitymacja ma mieć charakter m.in. karty rabatowej przy zakupach. Osoby zainteresowane obowiązane są wypełnić stosowne oświadczenie a następnie odesłać do naszego Związku na adres: OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie, ul. Moniuszki 1 pok. 2A, 35-015 Rzeszów.

Socjalne w MDPS

logo mdpsW dniach 8 i 9 lutego odbyło sie posiedzenie Komisji Socjalnej.  W trakcie rozpatrzono pozytywnie dziesięć wniosków o pożyczki mieszkaniowe i 11 o wczasy pod gruszą.

Zgodnie z przyjętym budżetem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018 zabezpieczono również środki na zapomogi losowe i świadczenia pieniężne dla emerytów.

Z naszej organizacji oddziałowej uczestniczyli Lidia Siwak, Ewa Bałata, Joanna Szabaga.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882