Ogłoszenia

1

Socjalne w Orange Polska

logo orangeW dniu 23 stycznia 2018 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Socjalnego Regionu Wschód Orange Polska.

Rozpatrzono wnioski o zapomogi i zweryfikowano harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych.

 

 

1. Zostało rozpatrzonych 169 wniosków o zapomogę z czego:

  • pozytywnie 151

W przypadku wniosków, w których kwota zaproponowana przez pracownika socjalnego była inna niż propozycja członków Zespołu Socjalnego, propozycje zostały przyjęte jednogłośnie. Spośród 151 rozpatrzonych pozytywnie Zespół wnioskował o zwiększenie przydzielonej kwoty dla 1 wniosku, ponieważ w ocenie Zespołu przyznana w ramach uprawnień Zespołu kwota jest niewystarczająca.

  • negatywnie 18 - z uwagi na wysoki dochód lub cel niezgodny z regulaminem ZFŚS.

W przypadku 1 negatywnie rozpatrzonego wniosku (ze względu na cel niezgodny z regulaminem ZFŚS) Zespół zwrócił się z prośbą do Komisji Socjalnej o przyjrzenie się w szczególności temu wnioskowi ze względu na bardzo trudną sytuację życiową  pracownika.

2. Zespół zweryfikował rozliczenie „Harmonogramu imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych dla Regionu Wschód na 2017 r.

Zespół nie wniósł uwag. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez wszystkich członków Zespołu Socjalnego.

3. Został zweryfikowany harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych dla Regionu Wschód na 2018 r.

Zespół nie dokonał zmian.

Z naszej organizacji oddziałowej w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Świeboda.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882