Ogłoszenia

usecrypt usecrypt messenger

30-lecie utworzenia Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”

Trzydzieści lat temu nastąpiły przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Głównym motorem tamtych zmian była Solidarność, zrodzona z protestu robotniczego w sierpniu 1980 roku.

Należy przypomnieć, że wiele z postulatów sierpniowych dotyczyło całej sfery działalności umożliwiającej wpływ na własne losy poprzez decyzje dotyczące całego kraju Istotą wtedy była możliwość wyrażania swoich dążeń i opinii, możliwość wpływu na otaczającą rzeczywistość, troska o innych i chęć zapewnienia godnej egzystencji.

Wyrazicielem tych dążeń był NSZZ „Solidarność”. >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882