Ogłoszenia

usecrypt usecrypt messenger

Zebranie KO

logo ompt W dniu 6 września 2019 r. odbyło się zebranie Komisji Oddziałowej w Rzeszowie. Omówiono problemy pracowników w firmach. Głównie Orange Polska - zwolnienia grupowe, NexoTech i MDPS - spory zbiorowe, Work Service - niekorzystne warunki zatrudnienia. Rozpatrzono pozytywnie wnioski o pomoc finansową dla członków naszej organizacji związkowej. Zapomóg udzielono ze środków związkowych i z KPS "S".  W trakcie spotkania omawiano m.in.

 

1. Sytacja w firmach.

 • Orange Polska (podwyżki, zwolnienia grupowe, fundusz socjalny, salony sprzedaży, kontrola PIP - planowanie urlopów, ryczałty).
 • NexoTech (spór zbiorowy - żądania płacowe, kontrola PIP - nieprawidłowości w wypłacaniu premii, PPK).
 • MDPS (spór zbiorowy - żądania płacowe, czas pracy, warunki pracy, odejścia pracowników, premia kwotowa, ankieta antymobbingowa, WRDS).
 • Work Service (wynagrodzenia - pogorszenie warunków zatrudnienia, PPK). 

2. Plan szkoleń.

 • Redagowanie stron internetowych.
 • Negocjacje.
 • Warsztaty medialne.
 • Profesjonalizm organizacji zakładowych.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 • Bonusy związkowe (legitymacja członka związku - oferta ubezpieczenia w PZU, oferta banku PKO.
 • Sukcesy Związku szczebla krajowego - zmiana prawa (lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, odatek stażowy wyłączony z płacy minimalnej).
 • Sytuacja w przemyskim MZK (podziękowanie OZ NSZZ „Solidarność” MZK sp. z o.o. w Przemyślu za poparcie, którego udzieliliśmy). 
 • Piknik Wolności i Solidarności w Ropczycach - podsumowanie.
 • Obchody 30 lat SKŁ NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu.
 • Rozwój związku.
 • Komunikacja wewnątrzzwiązkowa UseCrypt. 
 • Przyjęcie do związku.
 • Przyznanie zapomóg.
 • Upominki związkowe.
 • Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników na Podkarpaciu.
 • 40 rocznica NSZZ "Solidarność" (2020).
 • Spotkanie opłatkowe KO (2020).

ORANGE POLSKA

Zakończył się proces podwyżkowy 2019. Część pracowników złożyła odwołania. Warunkiem podjęcia rozmów Związku z pracodawcą w sprawach indywidualnych jest udostępnienie przez pracowników dokumentacji w tej sprawie.

Podsumowano stan zwolnień grupowych za II kwartał br. Z syganłów docierających do Związku wynika, że niektórzy pracownicy, którzy otrzymali zgodę na odejście w ramach zwolnień grupowych (odejścia dobrowolne), mają składane propozycje aby pozostali w zatudnieniu i odeszli w roku przyszłym. Z kolei pracownicy, którzy nie otrzymali zgody na odejście, aktualnie mają taką możliwość. Na październik br. planowane są rozmowy Związku z pracodawcy ws. podwyżek i zatrudnienia na przyszły rok.

Trwa proces zmiany "celowania" w salonach sprzedaży. Ma być bardziej sprawiedliwy w określaniu planów sprzedaży dla poszczególnych salonów. Jak będzie w rzeczywistości dowiemy się niebawem. Zgłaszaliśmy niejednokrotnie, że obecnie stosowane rozwiązania są nieprzejrzyste i w ocenie pracowników niesprawiedliwe. Istotne jest również, czy pracodawca zauważy czasochłonność czynności administracyjnych, które utrudniają sprzedaż usług.

Poprawie ma ulec sytuacja pracowników B2B K2 w zakresie wynagrodzeń oraz certyfikacji. Zmiany mają przebiegać stopniowo. Pracownicy sygnalizują niesprawiedliwe rozwiązania w zakresie wynagrodzeń i związanych z tym dużych różnic  oraz wprowadzonych wymogów aby otrzymać podwyżkę. W przypadku braku poprawy sytuacji, realne są odejścia pracowników do konkurencji. 

NEXOTECH

Trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Niestety negocjacje z pracodawcą wydłużyły się. Jednym z powodów było nie podpisanie protokołu rozbieżności przez pracodawcę oraz trudności w uzgodnieniu osoby mediatora. Na 23 września bm. planowane jest pierwsze spotkanie mediacyjne. Wcześniej pracodawca wypłacił podwyżki pracownikom, po deklaracji Związku, że zostaną one uwzględnione w przypadku osiągnięcia ewentualnego porozumienia. Uwzględniono również oczekiwania Związku aby objęto nimi więcej pracowników niż początkowe plany pracodawcy.

Kontrola PIP wykazała łamanie prawa przy stosowaniu regulaminu wynagradzania, w zakresie wypłacania premii pracownikom. Wydano zalecenia aby usunąć nieprawidłowości.

MDPS

Trwa spó zbiorowy na tle płacowym. Odbyło się jedno spotkanie mediacyjne a kolejne zaplanowano na 12 września. Pracownicy okazują niezadowolenie wobec dotychczasowych propozycji pracodawcy. Sytuacja zaognia się. Kolejne osoby zwalniają się i zmieniają pracodawcę. Problemem mogą być dalsze odejścia pielęgniarek co może utrudnić funkcjonowanie Domu na bezpiecznym dla podopiecznych poziomie jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie. Głównym powodem odejść są niskie wynagrodzenia ale wskazywana jest również zła atmosfera w pracy.

Na nienajlepszą atmosferę w pracy, wskazuje w pewnym zakresie ankieta antymobbingowa przeprowadzona w MDPS przez pracowników Prezydenta Miasta Przemyśla w roku bieżącym.

WORK SERVICE

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami skierowane zostało wystąpienie Związku do pracodawcy i Orange Polska opisujące pogarszające się warunki zatrudnienia pracowników. Brak od wielu lat podwyżek i symboliczne premie nie wpływają motywująco. Pracownicy mogą czuć się pokrzywdzeni i wykorzystywani (szczególnie przy umowach na czas określony i niepełnym wymiarze etatu np. 3/4 czy 7/8). Nie tylko przez swojego pracodawcę ale i przez firmę Orange, dla której nieprzerwanie od kilkunastu lat wykonują zadania, chociaż za pośrednictwem różnych firm.

Odbyło się spotkanie Pracodawcy i przedstawicieli Związku w zakresie wyboru firmy obsługującej PPK. Pracodawca proponuje Alianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Do rozważenia również inne firmy. Decyzje wkrótce.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882