Ogłoszenia

Zebranie Komisji Koła MDPS

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się zebranie Komisji Koła MDPS z przewodniczącym Komisji Oddziałowej, w którym uczestniczyli członkowie Związku. W trakcie omówiono kwestię podwyżek wynagrodzeń, czasu pracy i zasad awansowania opiekunów, współpracy dyrektora ze związkiem, upominków dla członków Związku.

Po otrzymanej odpowiedzi od pracodawcy ws podwyżek, ustalono podjęcie dalszych działań na początku roku 2019. Niestety pracodawca nie uzyskał dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w roku 2018 co było deklarowane w trakcie negocjacji płacowych. Związek nasz przekazał pracodawcy oczekiwania bardziej odczuwalnych podwyżek niż miało to miejsce w ostatnim czasie i oczekujemy ich wzrostu od stycznia 2019.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882