Ogłoszenia

Socjalne w NexoTech

logo nexotechW dniu 23 listopada 2018r. odbyło się w Luboniu posiedzenie Komisji Socjalnej NexoTech na którym rozpatrzono wnioski dotyczące zakupu opału, podręczników oraz przydzielono zapomogi zgodnie z przyjętymi widełkami.

Rozpatrzono 26 wniosków w ramach pomocy rzeczowej i finansowej - w tym 16 na opał (6 negatywnie) i 10 na podręczniki (2 negatywnie).

 

Rozpatrzono 13 wniosków o zapomogi losowe (wszystkie pozytywnie) i jeden wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci w formie kolonii (rozpatrzono negatywnie w/z z złożenie wniosku po terminie).

Głównym punktem było rozpatrzenie wniosków o świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ustalono widełki i przydzielono świadczenia. O świadczenie wystąpiło 958 pracowników (4 rozpatrzono negatywnie).

Z naszej organizacji oddziałowej uczestniczył Antoni Jastrząb.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882