Ogłoszenia

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu w Strzyżowie

22 listopada 2018 r. w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z udziałem przewodniczących organizacji związkowych z powiatu strzyżowskiego.

Z pomysłem zorganizowania obrad ZR w terenie wystąpiła Anna Dziadek, przewodnicząca Oddziału ZR w Strzyżowie, argumentując, że to wspaniała okazja do spotkania działaczy szczebla regionalnego z działaczami podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”. Z naszej organizacji oddziałowej uczestniczył Robert Bąk. >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882