Zebranie Komisji Koła MDPS

W dniu 2 października 2018 r. odbyło się zebranie Komisji Koła MDPS z przewodniczącym Komisji Oddziałowej, w którym uczestniczyli członkowie Związku. W trakcie m.in. podsumowano przebieg negocjacji z pracodawcą ws. zmian w regulaminach pracy i wynagradzania, których zapisy we wrześniu br. weszły w życie.

Sukcesem jest utrzymanie czasu pracy w wymiarze 12 godzinnym (co było priorytetem) chociaż w systemie trzyzmianowym zamiast dwuzmianowego. Nie było by to możliwe bez zaangażowania działaczy naszego Związku i pracowników. Przed nami starania o bardziej korzystny dla pracowników dojazd do pracy.

 

Omówiono stan zatrudnienia i odejścia pracowników, warunki pracy pielęgniarek w porze nocnej, opracowywanie grafików czasu pracy, zamian oraz przebieg spotkań dyrektora zakładu z pracownikami.

Uczestnicy zebrania zapoznali się również ze stanem realizacji deklaracji pracodawcy o dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń jeszcze w tym roku dla pracowników w oddziałach. Omówiono oczekiwania i plan działań Związku ws podwyżek w roku 2018 i 2019.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882