79. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem Paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju, a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską. O godz. 18 przed Ambasadą Rosyjską w Warszawie rozpocznie się demonstracja, która ma przypomnieć Rosjanom o sowieckiej agresji na Polskę.
Już we wrześniu 1939 r. mordowano jeńców. Nastąpiły także masowe deportacje ludności na Syberię i do Kazachstanu, które w sumie objęły ok. 1,5 mln Polaków, w tym całe rodziny. >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882