Ogłoszenia

19 marca spotkanie ws sporu zbiorowego w NexoTech

Volkswagen przejmuje pracowników tymczasowych - dobry przykład dla innych firm

Sukces Solidarności w Volkswagen Poznań. Zarząd firmy podjął decyzję o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących pracę w Volkswagenie, ale zatrudnionych przez Agencję Pracy Tymczasowej.


Takiej postawy Volkswagen Polska oczekiwać by można od innych firm, które zwalniają pracowników a następnie korzystają z Agencji Pracy Tymczasowej zatrudniających pracowników na gorszych warunkach niż dotychczas zatrudnieni.  >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882