Ogłoszenia

19 marca spotkanie ws sporu zbiorowego w NexoTech

Zebranie KO

logo ompt W dniu 22 czerwca 2018r. odbyło się zebranie Komisji Oddziałowej. Członkowie Komisji omówili sytuację w poszczególnych firmach i występujące tam problemy. Aktualnie trwają przygotowania do wyborów SIP w NexoTech. W trakcie spotkania rozpatrzono pozytywnie wniosek o udzielenie pomocy finansowej oraz przyjęto nowe osoby do Związku. Poniżej niektóre z omawianych tematów.

 

1. Sytacja w firmach.

  • Orange - Salony sprzedaży i Infolinia, fundusz socjalny, zmiany w regulaminie premiowania.
  • NexoTech - podwyżki zbiorowe i indywidualne, odzież robocza, harmonogram czasu pracy, praca na wysokości w pojedynkę, wybory SIP.
  • MDPS - projekt zmian w regulaminie wynagradzania, wzrost wynagrodzeń, warunki pracy.
  • Outsourcing - zmiany w regulaminie pracy Wadwicz Grupa.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  • Podsumowanie pielgrzymki na Jasną Górę 26 maja br.
  • Wybory władz Regionu Rzeszwskiego NSZZ "Solidarność" na nowa kadencję 16 czerwca br.
  • Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" 21 czerwca br.
  • Promocja związku - akcja ulotkowa.
  • Przyjęcie nowych osób do związku.
  • Rozparzenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Salony sprzedaży Orange Polska
Trwa zbieranie informacji z różnych stron kraju o aktualnej sytuacji  pracowników w salonach i weryfikacja zgłoszonych wcześniej bardzo poważnych nieprawidłowości. Zebrane informacje zostaną przedstawione pracodawcy podczas planowanego spotkania. Niestety sytuacja nie wygląda dobrze, chociaż nieznacznie uległa poprawie na niektórych terenach. Zmienia się sposób odnoszenia niektórych menadżerów do pracowników. Zmniejszyła się liczba raportów dziennych (chociaż nie u wszystkich dystrykt menadżerów).  W tym miejscu dziękujemy wszystkim pracownikom za przekazywane informacje o bieżącej sytuacji. Jesteśmy zdeterminowani aby warunki pracy uległy poprawie.

Kontrowersje wokół premii w Orange Polska
Wobec odmiennych stanowisk organizacji związkowych pracodawca wprowadzi zaproponowany przez siebie zapis o możliwości wypłaty premii w formie półrocznej. NSZZ "Solidarność" nie była za takim rozwiązaniem i wsparła nas większość mniejszych organizacji związkowych. Niestety propozycję poparł OZZPT (zrzeszony w OPZZ), który po "Solidarności" jest  drugą organizacją reprezentatywną.

Wybory SIP w NexoTech
Poddano weryfikacji dotychczasowe ustalenia ws wyborów SIP - najbliższe odbędą się w NexoTech. W dalszym ciągu zależy nam na rozdzieleniu funkcji związkowych od działalności SIP.  Gdyby jednak nie było to możliwe, ochrona przed zwolnieniem przysługiwać będzie z tytułu działalności SIP.  Ponadto oczekiwane będzie ze strony Związku aby społeczni inspektorzy pracy aktywnie włączyli się w kwestie pracownicze, szczególnie w BHP. Przejdą niezbędne szkolenia a na każdym ciążyć będzie przygotowanie planów pracy co będzie egzekwowane. Chcemy doprowadzić do sytuacji, aby SIP dzięki uzyskaniu ochrony przed zwolnieniem i przebytym szkoleniom, bardziej profesjonalnie zaangażowali się na rzecz pracowników.

Warunki pracy w NexoTech
Podjęliśmy interwencje ws. zgłaszanych przez pracowników problemów z harmonogramem czasu pracy, brakiem odzieży roboczej, pracą na wysokości w pojedynkę, podwyżkami. Pracodawca przypomniał,  że pracownik ma prawo powstrzymać się od świadczenia pracy na wysokości jeżeli nie otrzyma wsparia innej osoby.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882