Ogłoszenia

Socjalne w Orange Polska

logo orangeW dniu 25 maja 2018 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Socjalnego Regionu Wschód Orange Polska.

Rozpatrzono wnioski o pomoc finansową i zweryfikowano harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych na rok 2018.

 

 

1. Zostało rozpatrzonych 172 wnioski o udzielenie pomocy finansowej:

  • pozytywnie 142
  • negatywnie 30

2. Został zweryfikowany harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych dla Regionu Wschód na 2018 r.

  • Zespół nie wniósł uwag do przedłozonej propozycji.

3. Rozważano kwestię uprawnień dla osób będących opiekunami imprez organizowanych dla pracowników np. w zakresie zmiany terminów gdy zagrożona jest  ich organizacja z przyczyn obiektywnych.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882