Ogłoszenia

Ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu

23 maja w Pstrągowej odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" w składzie wybranym na kadencję 2014-2018r. Z naszej Organizacji Oddziałowej uczestniczył Robert Bąk.

W dniu 16 czerwca br. Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego wybierze członków ZR na kolejną kadencję 2018-2022. >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882