Ogłoszenia

19 marca spotkanie ws sporu zbiorowego w NexoTech

Zebranie KO

logo ompt W dniu 9 maja br. odbyło się zebranie Komisji Oddziałowej. Członkowie Komisji omówili sytuację w poszczególnych firmach, w tym spotkanie ws. NexoTech, stan zwolnień grupowych w Orange czy przebieg wyborów związkowych w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy. W trakcie spotkania rozpatrzono pozytywnie wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla członków związku. Decyzją Komisji skreślono z rejestru członków osoby zalegające w opłacaniu składek członkowskich. Poniżej niektóre z omawianych tematów.

 

1. Sytuacja w firmach.

 • Orange - stan zwolnień grupowych, salony sprzedaży, infolinia, fundusz socjalny.
 • NexoTech - posiedzenie komisji socjalnej, spotkanie z nowym prezesem, interwencja ws. braku wody mineralnej, wybory SIP.
 • MDPS - przebieg negocjacji płacowych, działalność Komisji Koła, fundusz socjalny.
 • Outsourcing - działalność związkowa w Wadwicz Grupa i ORE.

2. Sprawy bieżące.

 • 22-23 marca, MZD OMPT w Katowicach - sprawozdanie.
 • 5 kwietnia, KM w Warszawie - sprawozdanie.
 • 20-21 kwietnia, WZD KSPT w Bydgoszczy - sprawozdanie.
 • 27 kwietnia w Rzeszowie, Ogólnopolska Konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - sprawozdanie.
 • 26 maja, Pielgrzymka do Częstochowy, zasady, koszty – transport, obiad, wpisowe.
 • 25-26 czerwca, Krajowy Sekretariat Łączności w Toruniu.
 • RODO - szkolenie w Regionie, oświadczenia.
 • Promocja związku.
 • Bezpłatne bilety na Memoriał Skolimowskiej i Kusocińskiego.
 • Legitymacje elektroniczne.
 • Oferta wypoczynkowa LubSol dla członków Związku.
 • Świadczenia po terminie.
 • Zapomogi.

Warunki pracy
Na bieżąco monitorujemy warunki pracy w poszczególnych firmach objętych naszą działalnością i wyczuleni jesteśmy na wszelkie potwierdzone przypadki łamania praw pracowniczych. Nie powinno więc być dla nikogo zaskoczeniem, że interweniować będziemy na każdy tego typu przypadek. Jednoczesnie oczekujemy współpracy ze strony pracodawców w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybory SIP
Zgodnie z decyzją Komisji ustalono, że począwszy od najbliższych wyborów - najbliższe odbędą się w NexoTech, funkcji SIP nie będą mogli pełnić członkowie pełniący aktualnie funkcje związkowe. Umożliwi to pełne zaangażowanie się w działalność SIP osobom, które wcześniej nie miały takiej możliwości. Jednocześnie oczekiwanie będzie ze strony Związku aby społeczni inspektorzy pracy aktywnie włączyli się w kwestie pracownicze wynikające z uprawnień SIP, szczególnie w BHP. Przejdą niezbędne szkolenia a na każdym ciążyć będzie przygotowanie planów pracy (w czym pomoże Związek) i co będzie egzekwowane. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że wybrane osoby dzięki uzyskaniu ochrony przed zwolnieniem i przebytym szkoleniom, bardziej profesjonalnie zaangażują się na rzecz pracowników.

Legitymacje elektroniczne
Rozpoczynamy wdrażanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Docelowo legitymacja ma mieć charakter m.in. karty rabatowej przy zakupach. Osoby zainteresowane obowiązane będą wypełnić stosowne oświadczenie a następnie odesłać do naszego Związku na adres: OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie, ul. Moniuszki 1 pok. 2A, 35-015 Rzeszów.

Pielgrzymka na Jasną Górę
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu na Pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 26 maja br. Wszystkie zgłoszenia zostały uwzględnione. Zgodnie z wcześniejszą informacją zabezpieczamy transport, ubezpieczenie i obiad w drodze powrotnej. Prosimy o bieżące śledzenie informacji w tej sprawie.

Świadczenia po terminie
Komisja negatywnie rozpatrzyła wnioski o wypłatę świadczeń ze wzg. na przekroczony okres 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia. W związku z tym apelujemy o interesowanie się tego typu kwestiami i składanie w terminie stosownych dokumentów. Informacja o świadczeniach i ich wysokości od wielu już lat dostępna jest na stronie internetowej Związku, która jest głównym źródłem informacji.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882