Ogłoszenia

19 marca spotkanie ws sporu zbiorowego w NexoTech

Spór zbiorowy w Work Service

logo work24 kwietnia 2018r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego z Work Service S.A. Strony nie doszły do porozumienia. Mediacje będą kontynuowane. Ze strony OMPT NSZZ "Solidarność" w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz, Łukasz Mickiewicz, Stanisław Kiezik, Waldemar Stawski.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882