Ogłoszenia

19 marca spotkanie ws sporu zbiorowego w NexoTech

Konferacja z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

27 kwietnia 2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już po raz trzeci zorganizował w Rzeszowie  Ogólnopolską Konferencję  w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych m.in. pod patronatem Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność". Współorganizatorem wydarzenia była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

„Celem realizowanego przedsięwzięcia jest promowanie ochrony pracy i zdrowia w pracy, popularyzację prawa i bezpieczeństwa pracy a także zwrócenie uwagi na znaczenie ubezpieczeń społecznych w życiu każdego z nas. Konferencja od kilku lat stanowi merytoryczne i praktyczne wsparcie pracodawców w zakresie budowy kultury bezpieczeństwa pracy. Wystąpienia  prelegentów motywują przedsiębiorców do rozwoju oraz tworzenia bezpiecznych miejsc pracy z wykorzystaniem wsparcia instytucji administracji publicznej oraz organizacji otoczenia biznesu .. „

źródło: www.wsse.rzeszow.pl

Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" reprezentował członek prezydium Robert Bąk, który w imieniu przewodniczącego Regionu Romana Jakima podziękował za zaproszenie, przypominając m.in., że kwestie związane z bezpieczeństwem pracy są bardzo bliskie ideałom NSZZ "Solidarność" od początku istnienia. Zaangażowanie Związku widoczne jest nie tylko na szczeblu międzynarodowym i krajowym ale bezpośrednio w zakładach pracy gdzie stykamy się z problematyką bezpieczeństwa pracy. Wyraził nadzieję, że wspieranie tego typu inicjatyw jest m.in. okazją do zwiększania świadomości w kwestii bezpieczeństwa pracy.

Program konferencji <<<

Relacja z konferencji, materiał PUW w Rzeszowie <<<

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882