Ogłoszenia

19 marca spotkanie ws sporu zbiorowego w NexoTech

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej – Rzeszów, 20 kwietnia 2018

W Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989.  W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster.  W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP  Wojciech Buczak i Mieczysław Miazga, Wicewojewoda Podkarpacki – Lucyna Podhalicz,

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie – Roman Jakim, Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” – Szymon Wawrzyszko, Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu – Jerzy Czekalski, członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych na czele z Marianem Krztoniem, o. Marian Wachowicz z Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, dyrektor Radia Fara ks. Andrzej Bienia, przedstawiciele organizacji kombatanckich, związków i stowarzyszeń, rodziny i przyjaciele odznaczonych. >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882