Podwyżki w MDPS

logo mdpsW dniu 11 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych i pracodawcy ws. wzrostu wynagrodzeń w br. Uzgodniono wzrost wynagrodzeń na poziomie 5%. Pracodawca przychylił się do propozycji naszej organizacji związkowej i podwyżki wejdą w życie od 1 kwietnia zamiast od maja.

W trakcie dyskusji przedstawiciele NSZZ "Solidarność" wskazywali na powiększające się dysproporcje w wysokości średniego wynagrodzenia między Działem Administarcji a Terapeutyczno-Opiekuńczym i Gospodarczym.

 

 

Wskazywali na ciężką pracę pracowników w "oddziałach" czego nie odzwierciedlają aktualne wynagrodzenia. Dyrektor zakładu zadeklarował próbę pozyskania dodatkowych środków oraz omówił kwestie związane z zatrudnieniem w administracji.

Dzień wcześniej spotkali się przedstawiciele naszego Związku celem wypracowania stanowiska i przeanalizowania otrzymanych od pracodawcy danych finansowych tj. budżetu, skali wynagrodzeń, propozycji wzrostu wynagrodzeń itp.

Z NSZZ "Solidarność" w negocjacjach uczestniczyli: Robert Bąk, Lidia Siwak, Ewa Bałata, Joanna Szabaga, Maciej Karpiak.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882