Socjalne w Orange Polska

logo orangeW dniu 20 marca 2018 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Socjalnego Regionu Wschód Orange Polska.

Rozpatrzono wnioski o zapomogi i zweryfikowano harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych.

 

 

1. Zostało rozpatrzonych 242 wnioski o zapomogę z czego:

  • pozytywnie 200

W przypadku wniosków, w których kwota zaproponowana przez pracownika socjalnego była inna niż propozycja członków Zespołu Socjalnego, propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

  • negatywnie 42 (z uwagi na wysoki dochód, cel niezgodny z regulaminem ZFŚS lub dotychczas udzieloną pomocą)

2.  Został zweryfikowany harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych dla Regionu Wschód na 2018 r.

  • Zespół nie dokonał zmian.

Z naszej organizacji oddziałowej w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Świeboda.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882