Socjalne w MDPS

logo mdpsW dniu 21 marca 2018r. odbyło sie posiedzenie Komisji Socjalnej.  W trakcie rozpatrzono dwa wnioski o udzielenie zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Po analizie Komisja jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie a drugi negatywnie (w ocenie Komisji nie spełniający wymogów zapomogi losowej).

Z naszej organizacji oddziałowej uczestniczyli Lidia Siwak i Joanna Szabaga.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882