Oddziałowe Zebranie Delegatów

logo ompt W dniu dzisiejszym odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Delegaci dokonali wyboru przewodniczącego, Komisji Oddziałowej i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 - 2022. Wybory prowadził Jerzy Iwaszkiewicz a nad prawidłowością procesu wyborczego czuwali: Andrzej Filipczyk (Regionalna Komisja Wyborcza) i Grzegorz Samborski (Międzyzakładowa Komisja Wyborcza). 

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882