Zebranie KO

logo ompt W dniu 10 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oddziałowej w Rzeszowie. Gościem spotkania był Jerzy Iwaszkiewicz - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Omówił aktualną sytuację w Orange Polska, NexoTech i spółkach outsourcingowych oraz podejmowane działania na rzecz pracowników.

 

W trakcie spotkania omawiano m.in.

Orange Polska

 • 27 października - Call Center (Infolinia).
 • 31 października - Komisja Administracyjno-Związkowa.
 • 6 listopada - Sekretariat Łączności.
 • 8 listopada - Komisja Socjalna.
 • 14 listopada - planowane spotkanie ws. podsumowania Umowy Społecznej 2016-2017.
 • 22 listopada - planowane spotkanie ws. salonów sprzedaży.

NexoTech

 • 13 października spotkanie z prezesem - zakres tematów.

Outsourcing

 • Wydzielenia 23' Wadwicz Grupa i Work Service.
 • Spór zbiorowy w Wadwicz Grupa i Work Service.
 • Automatyzacja zadań.

MDPS

 • Wybory SIP.
 • Fundusz socjalny.
 • Grafik czasu pracy.

Sprawy bieżące

 • Składki związkowe i KPS "S".
 • Promocja Związku.
 • Zakup upominków.

Wybory związkowe.

 • Klucz wyborczy.
 • Okręgi wyborcze.
 • Harmonogram.

Rozpatrzono pozytywnie trzy wnioski o udzielenie pomocy finansowej członkom Związku.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882