Socjalne w Orange Polska

logo orangeW dniu 24 października 2017 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Socjalnego Regionu Wschód. Rozpatrzono wnioski o zapomogę oraz omówiono harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych.

Szczegóły omawianych spraw:

 

 

1. Zostało rozpatrzonych 100 wniosków o zapomogę z czego:

  • pozytywnie 77,
  • negatywnie 23 - z uwagi na wysoki dochód, cel niezgodny z regulaminem ZFŚS lub niekompletność wniosku.

W przypadku pozostałych wniosków o udzielenie pomocy finansowej, w których kwota zaproponowana przez pracownika socjalnego była inna niż propozycja członków Zespołu Socjalnego, propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

2. Został zweryfikowany harmonogram imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych dla Regionu Wschód na 2017 r.
Zespół nie dokonał zmian.


W dniu 8 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Orange Polska S.A.

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882