Zgłosili uwagi do GIP

Wczoraj w siedzibie rzeszowskiej "Solidarności" z inicjatywy Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Zarządów Regionów NSZZ "Solidarność" z województwa podkarpackiego z udziałem inspektor Barbary Kiełt, pełniącej obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie oraz Wojciecha Buczaka, Posła na Sejm RP. Było to jedno z pierwszych spotkań jakie Główny Inspektor Pracy planuje zorganizować w innych regionach NSZZ „Solidarność” z udziałem działaczy najbardziej reprezentatywnego związku zawodowego. >>>

Telefony

Telefon: 
17 - 852 01 99

Faks:
17 - 853 56 08

E-mail:
km@solidarnosc.org.pl

Adres

Siedziba i adres do korespondencji:
OMPT NSZZ "Solidarność" OO w Rzeszowie
ul. Moniuszki 1 pok. 2A
35-015 Rzeszów

Konto

Numer konta bankowego:
08 1240 1792 1111 0010 0819 5882