Komisja Międzyzakładowa

Na pomoc związkowcowi, który stracił dom

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 65

Na początku marca zawaliła się kamienica na Dębcu w Poznaniu. Dach nad głową stracił m.in. członek Solidarności pracujący w poznańskim Volkswagenie, Marek Stanisławski i jego rodzina. W trudnej sytuacji pomagają mu m.in. współpracownicy i związkowcy z Solidarności.

Konferencja pokazała, że pracownicy są dyskryminowani!

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 77

"To przełomowa chwila dla NSZZ Solidarność, bo ta konferencja pokazała jedno: jest problem z pluralizmem związkowym, jest dyskryminacja pracowników, którzy chcą zakładać związki zawodowe" - mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda na konferencji prasowej podsumowującej debatę konstytucyjną "Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania?".

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 12 i 13 marca 2018 r. odbyły się ostatnie spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018.

Podsumowano wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL.  W wyniku glosowania przeprowadzonego w dn. 26-27 lutego br. w Rady Nadzorczej weszło dwóch kandydatów popieranych przez OMPT NSZZ „Solidarność”: Anna Kościuk i Roman Froch. Kandydaci podziękowali za udzielone wsparcie organizacji oddziałowych i oddane głosy  członków Związku i pracowników OPL.

Omówiono przygotowania do Międzyzakładowego Zebrania Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dn. 22-23 marca br. w Katowicach.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej,  pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” i delegatów WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono informację na temat trwających mediacji, w ramach sporu zbiorowego, z Wadwicz Grupa – pierwsze spotkanie odbyło się 13 lutego i Work Service – pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca. Strony ponownie omówiły poszczególne punkty sporu zbiorowego, które będą przedmiotem dalszych mediacji.Trwają  konsultacje zmian w Regulaminach wynagradzania spółek Grupy Work Service. Zwrócono uwagę na sytuację NexoTech, w której nastąpiły w ostatnich dniach zmiany w składzie Zarządu Spółki. NSZZ „Solidarność” oczekuje na realizację ustaleń ze spotkań z Zarządem Spółki  w październiku 2017 r. i lutym br.

Zebrani zapoznali się z pracami Zespołu premiowego OPL i wyrazili zaniepokojenie proponowanym przez pracodawcę wydłużeniem okresy wypłaty premii do pół roku. OMPT oczekuje wspólnego stanowiska w tej sprawie. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w salonach sprzedaży i na infolinii.

W dniu 26 maja 2018 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni są pracownicy i emeryci Telekomunikacji wraz z rodzinami.

Program uroczystości
10.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie
11.00 – koncert Grupy Maraton
12.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę
13.00 – uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.

Na zakończenie przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz podziękował zebranym za wsparcie i konstruktywną krytykę, zgłaszając swoją kandydaturę w wyborach na kolejną kadencję.

Wybory w Organizacjach Oddziałowych zakończone

27 lutego 2018 r. zakończyły się wybory w organizacjach oddziałowych OMPT NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022. Ostatnie oddziałowe zebranie wyborcze odbyło się w Warszawie, gdzie delegaci Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w  Radomiu wybrali nowe władze. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Marek Kowalczyk.

Wybrano pozostałych członków 5-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Marek Kowalczyk  i Jadwiga Warchoł.

Wyborcze Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 22-24 marca 2018 r. w Katowicach. 71 delegatów dokona wyboru przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisję Rewizyjna oraz delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.


24 lutego odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrany Robert Bąk.

Wybrano pozostałych członków 11-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Robert Bąk, Tamara Łabuńska,  Wojciech Szydłowski, Grzegorz Fiołek, Marek Bryś.


W dniu 23 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Waldemar Stawski.

Wybrano pozostałych członków 11-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Wiesław Andruszkiewicz, Marcin Goliński, Rafała Łopatka, Waldemara Stawski, Piotr Tomczak, Andrzej Wysocki, Ryszard Zielonka..

Poza delegatami w zebraniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Wielkopolska Jarosław Lange oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Jerzy Iwaszkiewicz. Wybory nadzorowali przewodniczący RKW Marek Wiza, z MKW przewodniczący Stanisław Kiezik.


W dniach 23 lutego br. w Szczecinie odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Jacek Tomkiewicz.

Wybrano pozostałych członków 4-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym  został Jacek Tomkiewicz.


W dniach 16-17 luty br. w Nałęczowie odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Grzegorz Samborski.

Wybrano pozostałych członków 9-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz dziewięciu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Marcin Chyrża,  Agnieszka Dudek, Agnieszka Krupska, Janusz Misztal, Jarosław Oleksiak, Jacek Oleksiewicz, Marzanna Próchnicka, Renata Sadowska-Kosiacka, Grzegorz Samborski.

Poza delegatami w zebraniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego Marian Król, Wiceprzewodniczący Marek Wątorski oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Jerzy Iwaszkiewicz. Wybory nadzorowali z ramienia RKW Krzysztof Wodrowski i Mateusz Lech, z MKW Hubert Orłowski.


16 lutego odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Nowym Sączu.
W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrana Stanisława Rolka.

Wybrano pozostałych członków 3-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym została Stanisława Rolka.


W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Czesław Pastusiak.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Czesław Pastusiak, Piotr Winczura, Jacek Woś.


W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Łodzi. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Łukasz Mickiewicz.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz czterech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Łukasz Mickiewicz, Wiesław Golis, Adam Młodak, Mariusz Olesinkiewicz.


W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Marek Bujło.

Wybrano pozostałych członków 4-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali nmarek Bujło i Natalia Obuchowicz.


29 stycznia w Katowicach miało miejsce Oddziałowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Górny Śląsk. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Roman Froch.

Wybrano pozostałych członków 6-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali Roman Froch, Andrzej Kusz, Krzysztof Woźniak, Małgorzata Paprocka, Gabriela Osior.


W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" Warszawa 45. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrana Marzanna Stańczyk.

Wybrano pozostałych członków 10-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali Marzanna Stańczyk, Piotr Marcjanek, Patrycjusz Pachocki.


W dniu 12 stycznia 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Stanisław Kiezik.

Wybrano pozostałych członków 16-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Tomasz Chrapkiewicz, Henryk Glebkowicz, Grzegorz Kanior, Joanna Kozak, Stanisław Kiezik, Marek Walczak, Waldemar Żaczek.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy Iwaszkiewicz – Przewodniczący KM OMPT oraz Waldemar Stawski – Wiceprzewodniczący KM OMPT i Przewodniczący Rady Pracowników OPL.

Nadzór z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej sprawowała Daniela Duda, a Międzyzakładowej Komisji Wyborczej  - Ryszard Zielonka. W trakcie spotkania zebrani podziękowali za zaangażowanie w pracy na rzecz Związku i Pracowników Telekomunikacji odchodzącym członkom Komisji Oddziałowej: Danucie Kozłowskiej, Mieczysławowi Sali i Czesławowi Zbrochowi.


W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Wybrano pozostałych członków 12-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali:Gustab Rafał, Iwaszkiewicz Jerzy, Kaim Jan, Nowak Agnieszka, Oczkowski Jacek, Szumiec Andrzej, Zaguła Krzysztof.

Gościem  IX WZD KO był przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska - Wojciech Grzeszek. Obserwatorami wyborów z ramienia OMPT był Roman Froch z Katowic oraz z ramienia Regionu Małopolska - Danuta Dunin-Suligowska. Podczas obrad odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami: związku, finansowym, KR oraz dotycząca bieżących problemów członków związku.


W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" Warszawa 2134. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Krzysztof Kościuk.

Wybrano pozostałych członków 17-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz ośmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Anna Kościuk, Krzysztof Kościuk, Dawid Kowalski, Hubert Orłowski, Jerzy Piotrowski, Zbigniew Witek, Joanna Zajączkowska, Witold Zakrzewski.


27 listopada dnia miało miejsce Oddziałowe Zebranie Członków NSZZ "Solidarność" w Kielcach. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Maciej Zieliński, który został również delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
Wybrano Komisje Oddziałową i Rewizyjną.


W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Opolu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Sławomir Dydak.

Wybrano pozostałych członków Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym został Sławomir Dydak.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami