KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3

Komisja Międzyzakładowa

Spotkanie w UKE i OPL

1 sierpnia br. w siedzibie UKE reprezentanci KSPT NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem UKE, gdzie poruszano tematy dotyczące regulacji i deregulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym związanych z dyrektywami unijnymi. Istotą rozmów były zagadnienia rzutujące na rynek pracy w branży, gdzie związek ma obawy, iż regulacje spowodują kolejne zwolnienia pracowników. Ustalono, iż Urząd jest otwarty na przeprowadzenie warsztatów dla branży z poszczególnych przesłanych przez związek zagadnień celem ich doprecyzowania.

Tego samego dnia w Warszawie odbyło się, z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, spotkanie z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska – Jackiem Kowalskim. Poruszono tematy związane z cyklicznymi spotkaniami z Zarządem OPL i menagerami dot. strategii firmy, planów spółki, projektów organizacyjnych i ich rozliczeń. Omówiliśmy poprawę komunikacji z Zarządem Spółki, poruszyliśmy tematy związane z urlopami w TIT, certyfikatami starszych pracowników i zgłaszanymi problemami dotyczącymi zmian organizacyjnych.

Kto ma prawo do emerytury minimalnej?

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 70

W związku z licznymi pytaniami o zasady nabywania emerytury minimalnej przypominamy, że w obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
 • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych

Dziś 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 54

1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. O godz. 17.00  w Godzinę „W” Prezydent odda hołd Powstańcom przy Pomniku Gloria Victis.

Godzina „W” była formalnym początkiem zrywu. 1 sierpnia 1944 roku do walki przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono po powstaniu z miasta, które zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy pracownikom ze względu na upały

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 77

- Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

- apeluje GIP

Źródło: PIP.gov.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe – po zmianach zaakceptowane przez RDS

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 63

PPK to sztandarowy pomysł rządu na to, by rosły oszczędności Polaków. Docelowo służyć ma przede wszystkim osłabieniu skutków szoku jakim dla większości przyszłych emerytów będzie drastycznie niska wysokość podstawowego świadczenia emerytalnego.  

Jest to program dobrowolny. Pracownik może, ale nie musi zdecydować się na oszczędność w ramach PPK. Do programu zostanie zapisany automatycznie, ale może zrezygnować.

Rada Dialogu Społecznego uzgodniła właśnie zmiany w wyjściowej propozycji rządu. Ustawa w pierwotnej wersji zakładała, że pracodawcy mają przypominać pracownikowi o PPK co dwa lata. Ministerstwo Finansów uznało jednak, że okres należy wydłużyć. Deklarację będzie się składało nie co dwa, a co cztery lata.

To zmiany dla oszczędzających. Jednocześnie resort zmodyfikował ustawę na prośbę przedsiębiorców. Znikną z niej zapisy o odpowiedzialności karnej dla pracodawców, którzy zniechęcają swoich pracowników do PPK.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami