Komisja Międzyzakładowa

XXIX Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 200

W imieniu KSPT NSZZ  "Solidarność" zapraszam  wszystkich pracowników i członków  Związku do udziału w 29. Pielgrzymce Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę w dniu 26 maja 2018r.

Zgodnie z naszą tradycją pragniemy pokłonić się Matce Bożej prosząc o dalszą opiekę w życiu rodzinnym i zawodowym.

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KSPT
NSZZ "Solidarność"

PROGRAM
10.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie.
11.00 – koncert Grupy Maraton.
12.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę.
13.00 – uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.

Szczegóły pielgrzymki w linku poniżej

Program i zasady uczestnictwa w XXIX Pielgrzymce na Jasną Górę
Częstochowa - 26 maja 2018r
.

Raport ETUI: Niepokojący obraz rokowań zbiorowych w UE - Polska w ogonie

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 41

Z najnowszego raportu Europejskiego Instytutu Związkowego ETUI wynika, że w większości państw UE wciąż spada zasięg rokowań zbiorowych. W najlepszej sytuacji są kraje skandynawskie, z wysokim poziomem uzwiązkowienia oraz państwa ze sprawnym mechanizmem generalizacji (rozszerzenia) układów zbiorowych.

Pierwsze spotkanie Komisji Międzyzakładowej nowej kadencji

5 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” wybranej na kadencję 2018-2022.
Przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz zgłosił kandydatów do Prezydium Komisji.

W wyniku tajnego głosowania w jej skład weszli, oprócz przewodniczącego:

 • Krzysztof Kościuk – Zastępca przewodniczącego.
 • Łukasz Mickiewicz – Zastępca przewodniczącego.
 • Stanisław Kiezik – Sekretarz.
 • Maciej Zieliński – Skarbnik.
 • Robert Bąk – Członek prezydium.
 • Roman Froch – Członek prezydium.
 • Zbigniew Łajca – Członek prezydium.
 • Czesław Pastusiak – Członek prezydium.
 • Lucjan Szandrowski – Członek prezydium.

W dalszej części spotkania omówiono wyzwania stojące przed związkiem w zakresie spraw pracowniczych oraz zmian rynkowych i prawnych.

3 2 4

W związku z wchodzącą w życie 25 maja ustawą o ochronie danych osobowych, przyjęto ustalenia w zakresie niezbędnych działań. Ustawa (RODO) nakłada m.in. obowiązek wypracowania nowych zasad administrowania i przechowywania danych. Jeszcze w bieżących miesiącu w szkoleniach na temat RODO organizowanych przez Regiony NSZZ "Solidarność" udział wezmą przedstawiciele KM.

Zgodnie z zaleceniami delegatów XV MZD W Katowicach, które odbyło się w dniach 22-23 marca br., Komisja Międzyzakładowa podtrzymała konieczność przygotowania opracowania w zakresie zmian organizacyjnych w Orange Polska. Będzie ono jednym z elementów najbliższych działań związku mających na celu obronę spraw pracowniczych w OPL i firmach współpracujących. Szczególnie, że pojawiają się nowe sygnały o możliwych zmianach.

Omówiono aktualną sytuację pracowników w Salonach Sprzedaży i Call Center, w których to sprawach były wystąpienia NSZZ "Solidarność" pod koniec roku 2017 i spotkania z pracodawcą. Zauważalny jest postęp w poprawie warunków pracy pracowników po naszych interwencjach, co świadczy o poważnym podejściu pracodawcy do zgłaszanych problemów. Są jednak sprawy wymagające dalszej poprawy. Zostanie to opisane w osobnym dokumencie.

Ważną kwestią omawianą przez KM jest wysokość zadań premiowych. Pracownicy niejednokrotnie podnosili, że są zbyt wysokie. Przypominamy, że dzięki naszym staraniom udało się wprowadzić narzędzia umożliwiające odwołanie od wysokości celów. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Ważną kwestią były też oceny pracowników przez klientów w ankietach.

Omówiono aktualnie obowiązujące zasady świadczeń alokacyjnych. Np. przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim powoduje ich zawieszenie na czas choroby. Szczegóły dostępne są na stronach wewnętrznych pracodawcy.

Ustalono konieczność niezwłocznego spotkania z pracodawcą NexoTech. Poruszono kwestię warunków pracy na wysokości, dyżurów niedzielnych, odzieży roboczej, bieżącej realizacji zadań, wykonywania NPS w dni świąteczne.

Podjęto zalecenia delegatów MZD w zakresie opracowania zasad oraz wzoru graficznego odznaki dla osób zaangażowanych na rzecz NSZZ "Solidarność".

Trwają przygotowania do mającej odbyć się 26 maja br. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Komunikat z informacją o terminie i zasadach zapisów ukaże się, gdy uzgodnione zostaną kwestie techniczne z pracodawcą.

Wybory władz OMPT NSZZ "Solidarność" na nową kadencję

W dniach 22-23 marca 2018 r. w Katowicach odbyło się XV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz OMPT NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Ponadto w skład Komisji  Międzyzakładowej  weszli: Bąk Robert, Bryś Marek, Bujło Marek, Chrapkiewicz Tomasz, Dydak Sławomir, Froch Roman, Glebkowicz Henryk, Golis Wiesław, Kiezik Stanisław, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Kozak Joanna, Łajca Zbigniew, Mickiewicz Łukasz, Nowak Agnieszka, Orłowski Hubert, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szandrowski Lucjan, Tomkiewicz Jacek, Zaguła Krzysztof, Zajączkowska Joanna, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard.

3 5 4

14

 

 

PIĘKNA STRONA ZWIĄZKU (KLIKNIJ W OBRAZEK)

 

Pozostała galeria zdjęć dostępna jest pod linkiem

Zgodnie z par. 36 Statutu NSZZ „Solidarność” początkiem kadencji władz jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji, który jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji danej władzy. Pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej zaplanowane zostało na 5 kwietnia br., podczas którego wybrane zostanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej. Decyzją Zebrania Delegatów Prezydium będzie liczyć, łącznie z przewodniczącym, 10 osób wybranych spośród członków Komisji Międzyzakładowej.

Delegaci w trakcie Zebrania w Katowicach wybrali 7-osobową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

 1. Młodak Adam - Przewodniczący
 2. Kowalski Dawid - Zastępca przewodniczącego
 3. Osior Gabriela - Sekretarz
 4. Kaim Jan - Członek
 5. Pachocki Patrycjusz - Członek
 6. Piotrowski Jerzy - Członek
 7. Radys Maciej - Członek

Wybrano również 36-ciu delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, którymi zostali: Andruszkiewicz Wiesław, Bąk Robert, Bujło Marek, Dydak Sławomir, Froch Roman, Golis Wiesław, Iwaszkiewicz Jerzy, Kiezik Stanisław, Kościuk Anna, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Łopatka Rafał, Mickiewicz Łukasz, Misztal Janusz, Młodak Adam, Norejko Robert, Oleksiewicz Jacek, Orłowski Hubert, Paprocka Małgorzata, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szumiec Andrzej, Szydłowski Wojciech, Tomkiewicz Jacek, Traczyk Andrzej, Walczak Marek, Warchoł Jadwiga, Zaguła Krzysztof, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard, Żaczek Waldemar

Zebranie wyborcze delegatów KSPT odbędzie się w dn. 20 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Delegatami na WZD Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zostali wybrani: Glebkowicz Henryk, KaniorGrzegorz  i Kiezik Stanisław.

Przyjęto uchwały ws. ustanowienia odznaczenia z szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz OMPT NSZZ „Solidarność” oraz opracowania dokumentu oceniającego proces zmian w OPL ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Zebrani oraz zaproszeni goście i pracownicy OPL mieli możliwość wysłuchania koncertu „Bardów Lubelskich”.

11 12 13

W przerwie zebrania oddano w miejscu pamięci hołd poległym w stanie wojennym, w wyniku pacyfikacji, górnikom Kopalni „Wujek”.

6 7 8

Z wydarzeniami tych tragicznych czasów, delegatów zapoznał ich uczestnik Stanisław Płatek (Przewodniczący Komitetu Strajkowego w grudniu 1981 roku).

9 10

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami