Fudusz socjalny w NexoTech

W dniu 25 kwietnia 2018r. drogą elektroniczną odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej NexoTech. W czasie spotkania przedstawiono rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2017 rok i ustalono preliminarz wydatków na 2018 rok.

W następnej kolejności Komisja rozpatrzyła złożone wnioski:

  1. 26 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie
    kolonii, obozów i zimowisk (pozytywnie 23, negatywnie 3)

  2. 452 na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie - "wczasy pod gruszą" (pozytywnie 348, negatywnie 104).

  3. 2 na dofinansowanie wczasów leczniczych (pozytywnie).

  4. 46 na pomoc rzeczową i finansową (15 pozytywnie, 31 negatywnie).

  5. 16 na przyznawanie zapomóg losowych (9 pozytywnie, 7 negatywnie).

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Antoni Jastrząb i Michał Ślebioda.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami