Pierwsze spotkanie Komisji Międzyzakładowej nowej kadencji

5 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” wybranej na kadencję 2018-2022.
Przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz zgłosił kandydatów do Prezydium Komisji.

W wyniku tajnego głosowania w jej skład weszli, oprócz przewodniczącego:

  • Krzysztof Kościuk – Zastępca przewodniczącego.
  • Łukasz Mickiewicz – Zastępca przewodniczącego.
  • Stanisław Kiezik – Sekretarz.
  • Maciej Zieliński – Skarbnik.
  • Robert Bąk – Członek prezydium.
  • Roman Froch – Członek prezydium.
  • Zbigniew Łajca – Członek prezydium.
  • Czesław Pastusiak – Członek prezydium.
  • Lucjan Szandrowski – Członek prezydium.

W dalszej części spotkania omówiono wyzwania stojące przed związkiem w zakresie spraw pracowniczych oraz zmian rynkowych i prawnych.

3 2 4

W związku z wchodzącą w życie 25 maja ustawą o ochronie danych osobowych, przyjęto ustalenia w zakresie niezbędnych działań. Ustawa (RODO) nakłada m.in. obowiązek wypracowania nowych zasad administrowania i przechowywania danych. Jeszcze w bieżących miesiącu w szkoleniach na temat RODO organizowanych przez Regiony NSZZ "Solidarność" udział wezmą przedstawiciele KM.

Zgodnie z zaleceniami delegatów XV MZD W Katowicach, które odbyło się w dniach 22-23 marca br., Komisja Międzyzakładowa podtrzymała konieczność przygotowania opracowania w zakresie zmian organizacyjnych w Orange Polska. Będzie ono jednym z elementów najbliższych działań związku mających na celu obronę spraw pracowniczych w OPL i firmach współpracujących. Szczególnie, że pojawiają się nowe sygnały o możliwych zmianach.

Omówiono aktualną sytuację pracowników w Salonach Sprzedaży i Call Center, w których to sprawach były wystąpienia NSZZ "Solidarność" pod koniec roku 2017 i spotkania z pracodawcą. Zauważalny jest postęp w poprawie warunków pracy pracowników po naszych interwencjach, co świadczy o poważnym podejściu pracodawcy do zgłaszanych problemów. Są jednak sprawy wymagające dalszej poprawy. Zostanie to opisane w osobnym dokumencie.

Ważną kwestią omawianą przez KM jest wysokość zadań premiowych. Pracownicy niejednokrotnie podnosili, że są zbyt wysokie. Przypominamy, że dzięki naszym staraniom udało się wprowadzić narzędzia umożliwiające odwołanie od wysokości celów. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Ważną kwestią były też oceny pracowników przez klientów w ankietach.

Omówiono aktualnie obowiązujące zasady świadczeń alokacyjnych. Np. przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim powoduje ich zawieszenie na czas choroby. Szczegóły dostępne są na stronach wewnętrznych pracodawcy.

Ustalono konieczność niezwłocznego spotkania z pracodawcą NexoTech. Poruszono kwestię warunków pracy na wysokości, dyżurów niedzielnych, odzieży roboczej, bieżącej realizacji zadań, wykonywania NPS w dni świąteczne.

Podjęto zalecenia delegatów MZD w zakresie opracowania zasad oraz wzoru graficznego odznaki dla osób zaangażowanych na rzecz NSZZ "Solidarność".

Trwają przygotowania do mającej odbyć się 26 maja br. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Komunikat z informacją o terminie i zasadach zapisów ukaże się, gdy uzgodnione zostaną kwestie techniczne z pracodawcą.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami