Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 12 i 13 marca 2018 r. odbyły się ostatnie spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018.

Podsumowano wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL.  W wyniku glosowania przeprowadzonego w dn. 26-27 lutego br. w Rady Nadzorczej weszło dwóch kandydatów popieranych przez OMPT NSZZ „Solidarność”: Anna Kościuk i Roman Froch. Kandydaci podziękowali za udzielone wsparcie organizacji oddziałowych i oddane głosy  członków Związku i pracowników OPL.

Omówiono przygotowania do Międzyzakładowego Zebrania Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dn. 22-23 marca br. w Katowicach.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej,  pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” i delegatów WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono informację na temat trwających mediacji, w ramach sporu zbiorowego, z Wadwicz Grupa – pierwsze spotkanie odbyło się 13 lutego i Work Service – pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca. Strony ponownie omówiły poszczególne punkty sporu zbiorowego, które będą przedmiotem dalszych mediacji.Trwają  konsultacje zmian w Regulaminach wynagradzania spółek Grupy Work Service. Zwrócono uwagę na sytuację NexoTech, w której nastąpiły w ostatnich dniach zmiany w składzie Zarządu Spółki. NSZZ „Solidarność” oczekuje na realizację ustaleń ze spotkań z Zarządem Spółki  w październiku 2017 r. i lutym br.

Zebrani zapoznali się z pracami Zespołu premiowego OPL i wyrazili zaniepokojenie proponowanym przez pracodawcę wydłużeniem okresy wypłaty premii do pół roku. OMPT oczekuje wspólnego stanowiska w tej sprawie. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w salonach sprzedaży i na infolinii.

W dniu 26 maja 2018 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni są pracownicy i emeryci Telekomunikacji wraz z rodzinami.

Program uroczystości
10.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie
11.00 – koncert Grupy Maraton
12.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę
13.00 – uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.

Na zakończenie przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz podziękował zebranym za wsparcie i konstruktywną krytykę, zgłaszając swoją kandydaturę w wyborach na kolejną kadencję.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami