yczenia

Umowa Społeczna

W dniu 14 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie pracodawcy OPL przedstawicielami organizacji związkowych działających w Orange Polska S.A.

W trakcie spotkania podsumowano Umowę Społeczną za okres 2106- 2017. Omówiono podwyżki wynagrodzeń pracowników za ten okres, odejścia z pracy, funkcjonowanie pakietu alokacyjnego oraz efekty outplacementu – programu aktywizacji zawodowej osób tracących pracę w OPL. Przedstawiono prezentację dot. efektów  projektu  Przyjaznego Środowiska Pracy.

Zaprezentowane zostało funkcjonowanie OPL w otoczeniu rynkowym, prognozy i plany dalszego funkcjonowania Spółki, biorąc pod uwagę takie elementy jak: regulator, klienci, konkurencja, gospodarka, nowe obszary rozwoju.

Ostatnim punktem spotkania była propozycja Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz Porozumienia na rok 2018, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach
z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracodawca wręczył przedstawicielom organizacji związkowych pismo w sprawie zwolnień grupowych w OPL w 2018 r. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni. Konsultacje dotyczą w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

Umowa  Społeczna przewiduje, wzorem lat ubiegłych,  dodatkowe odszkodowania w przypadku odejść w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika (odejścia dobrowolne). Ponadto przewidywane są m.in. środki na wzrost wynagrodzeń i kontynuację projektu Przyjazne Środowisko Pracy.

Kolejne spotkania, na którym strony przestąpią do konsultacji Umowy i Porozumienia, odbędą się 21 i 23 listopada.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami