Warunki pracy na Call Center

27 października Członek Zarządu OPL ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami p. Jolanta Dudek spotkała się z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność”. Spotkanie odbyło się  przy udziale p. Jacka Kowalskiego Członka Zarządu OPL  ds. Zasobów Ludzkich i p. Elżbiety Waliś – doradcy ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.  Spotkanie dotyczyło warunków pracy na call center.

Niepojące sygnały wcześniej dotarły od pracowników z Krakowa, Opola i Katowic. Po spotkaniu z pracownikami Związek wystosował do Pracodawcy pismo zgłaszając szereg nieprawidłowości sygnalizowanych przez pracowników.

W trakcie spotkania przedstawiciele NSZZ „Solidarność” odnieśli się do odpowiedzi udzielonej Związkowi na piśmie przez członka Zarządu Jacka Kowalskiego. Zwrócili uwagę na wypalenie zawodowe pracowników infolinii związane z nadmiernym obciążeniem pracą, brak wsparcia pierwszej linii, ograniczenie lub brak szkoleń, brak zmiany norm jakościowych i ilościowych w okresie awaryjnym, czas pracy i związane z tym grafikowanie, niskie wynagrodzenia części pracowników, brak możliwości planowania urlopów w okresie letnim. Ponadto poruszono temat przenoszenia zadań do nowych lokalizacji oraz funkcjonowanie systemu OMNI.

Pani Prezes przyjęła szereg zgłoszonych uwag, deklarując podjęcie odpowiednich działań. Znaczne obciążenie pracą, wynikające z dużego ruchu - jej zdaniem -wynika głównie z anomalii pogodowych w okresie urlopowym oraz zwiększonej rotacji pracowników ousoursingowych.

Ze strony OMPT NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz – Przewodniczący OMPT, Waldemar Stawski – za-ca przewodniczącego, Stanisław Kiezik - sekretarz OMPT, Robert Bąk – członek Prezydium OMPT, Renata Sadowska-Kosiacka – członek Komisji Międzyzakładowej,  Joanna Kozak – członek Komisji Oddziałowej  z  Contact Center we Wrocławiu i Marcin Grodzki z Contact Center w Katowicach.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami