Spotkanie Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT

W dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Ustalono termin i miejsce Międzyzakładowego Zebrania Delegatów , które odbędzie się w dniach 22-24 marca 2018 r. w Katowicach.

Przyjęto informacje ws. wykonania budżetu za rok 2017 i budżet na rok 2018.

Powołano Główną Komisję do wyborów społecznych inspektorów pracy w NexoTech i TP TelTech.

Omówiono stan rokowań i mediacji ws. sporów zbiorowych w Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Rozpoczynają się mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej. Pierwsze spotkanie z mediatorem odbyło się 16 stycznia.

Przedstawiono  uwagi Związku do Regulaminu wynagradzania  Work Service oraz sytuację związaną ze zgłoszonymi inicjatywami ws. wzrostu wynagrodzeń oraz zasad premiowania.

Zwrócono uwagę na trudną sytuację NexoTech w związku z ograniczeniem środków przyznawanych przez OPL na obsługę sieci stacjonarnej. Oczekiwane jest spotkanie w tej sprawie z pracodawcą.

W związku z brakiem wyraźnych efektów rozmów ws. sytuacji na infolinii Związek wystąpi o kolejne spotkanie w tej sprawie. W dalszym ciągu oczekujemy na komunikowane zmiany w salonach sprzedaży, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowników i reprezentujący ich interesy  OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przyjęto uchwały ws. objęcia działaniem OMPT spółek outsourcingowych współpracujących z OPL ,  w których zatrudnieni są członkowie Związku, tj. BiM Service, Imar Service Group, Nexio Managment.

Na zaproszenie związku w spotkaniu uczestniczył  Jarosław Kociński -  Dyrektor Systemów Motywacyjnych OPL, który przedstawił propozycje zmian w Regulaminie premiowania. Będą one nadal procedowana w ramach zespołu premiowego.

W związku z dobiegająca końca kadencję Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL, Komisja Międzyzakładowa, w głosowaniu tajnym, udzieliła  poparcia w wyborach przedstawicieli pracowników - członków Funduszu - następującym kandydatom:

Roman Froch z Katowic,  Anna Kościuk z Warszawy,  Łukasz Mickiewicz z Łodzi, Renata Sadowska-Kosiacka z Lublina, Maciej Zieliński z Kielc.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami