Obradowała Rada KSPT

16 stycznia br. w Warszawie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy.

Zebrani zapoznali się z efektami spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji, które dotyczyło zmian ustawowych w zakresie prawa telekomunikacyjnego. Przedstawiono efekty podjętej przez KSPT inicjatywy rozszerzenia działalności o kolejne organizacje związkowe działające w branży telekomunikacyjnej.

Przedstawiono stan przygotowań do 29. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Wstępnie zarezerwowany jest termin 26 maja 2018 r.

Omówiono spotkania zagraniczne w ramach UNI (międzynarodowa organizacja związkowa działająca m.in. w branży telekomunikacyjnej), w tym dotyczące sytuacji w Grupie Orange.

Dalsza część spotkania zajęły sprawy finansowa oraz sytuacja pracownicza w EmiTel sp. z o.o. i funkcjonowanie programów emerytalnych.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami