Szukaj

Dzień Łącznościowca

dzien laczDzień Łącznościowca to święto pracowników wszystkich służb łączności. Telekomunikacja i poczta to dwa z wielu współczesnych środków łączności. Święto obchodzone jest w dniu 18 października od 1960 roku - w rocznicę i na pamiątkę uruchomienia pierwszej poczty publicznej w Polsce. Wydarzenie to miało miejsce 18 października 1558 r., kiedy to Prosper Provana - późniejszy pierwszy dyrektor poczty królewskiej w Polsce - na polecenie króla Zygmunta Augusta uruchomił pierwsze połączenie pocztowe.  Zygmunt II August ustanowił regularne połączenie pocztowe pomiędzy Krakowem i Wenecją, wydając tzw. "Dekret warszawski" następującej treści:


... W piśmie niniejszym podajemy do powszechnej wiadomości, iż - mając na oku własną, tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak oni mogli wygodniej do Włoch przesyłać zarówno listy jak też inne tam załatwiać sprawy urządzamy stałą łączność czyli ustanawiamy tak zwaną p o c z t ę, tj. rozstawne konie Kraków - Wenecja, kursujące stale w oznaczonych okresach, latach i dniach.
Ażeby zaś poczta takowa tym lepiej i sprawniej swe zadanie spełniać mogła - wyznaczamy na dyrektora dla niej szlachetnie urodzonego P r o s p e r a P r o w a n ę, Naszego pośrednika w Krakowie, którego prawość i obrotność są Nam dobrze znane: zarządzamy więc pismem niniejszym, aby wszyscy uznali go i poczytali za dyrektora tejże poczty. Temuż dajemy zarazem pełną i nieograniczoną władzę zarządzania i kierowania rzeczoną pocztą wraz z konnymi gońcami tudzież zawiadywania i spełniania wszystkiego, co do urzędu dyrektora i opiekuna poczty należy.

Pokrycie wszystkich kosztów - na kurierów, konie i wszystkie inne z tym związane potrzeby wraz z zapewnieniem wolnego, wygodnego domu tudzież dostarczenie wszystkiego co się okaże niezbędne - do Nas musi należeć. Toteż w zamian za to rzeczonego Prospera Prowanę zobowiązujemy, aby wszelkie opłaty listowe składał skrzętnie do kasy i wpłacał do skarbu Naszego, zdając nam równocześnie ścisły obrachunek i sprawozdanie z dochodów i wydatków. Aby zaś czynności te mógł swobodnie załatwiać, przydzielamy mu na ten cel dom w Krakowie zwolniony zupełnie od powinności udzielania w nim gospody dla gości zarówno swojskich jak obcych przybyszów, jako też od wszelkich innych ciężarów.

O tym wszystkim zawiadamiamy wszystkich Naszych poddanych w Królestwie Naszym, zwłaszcza zaś zamieszkałych w mieście Krakowie, jak niemniej marszałków Królestwa i dworu Naszego polecając, aby niniejsze rozporządzenie Nasze zachowywali jako w całości prawomocne i zatwierdzone, nie próbując go w czymkolwiek naruszyć ze względu na powagę osoby Naszej. W dowód wiarygodności itd.

Dano w Warszawie, w sam dzień św. Łukasza Ewangelisty, roku pańskiego 1558, a w 29-tym panowania Naszego. (-) Zygmunt August Król podpisał.

źródło: http://www.nsik.com.pl

Kontakt

Adres: SKPT NSZZ "Solidarność", ul. Purkyniego 2, 50 - 155 Wrocław

Telefon: 71 - 342 62 46

Faks: 71 - 342 62 48