Komisja Międzyzakładowa

Wybory do Rady Pracowników Orange Polska - podziękowania

Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność" dziękuję za głosowanie na członków Rady Pracowników Orange Polska popieranych przez nasz Związek: Krzysztofa Kościuka, Grzegorzowi Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego, Macieja Zielińskiego.

Gratuluję wyboru do Rady Pracowników:

Krzysztofowi Kościukowi, Grzegorzowi Samborskiemu, Maciejowi Zielińskiemu.

Koledzy są członkami naszej organizacji, która wspierała aktywnie ich kampanię wyborczą.

Dziękujemy związkowcom i sympatykom - pracownikom Orange Polska S.A. -  za aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów OMPT NSZZ "Solidarność".

Wierzymy, że będą godnie reprezentowali interesy pracowników Spółki.

Pozdrawiam

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM OMPT NSZZ "Solidarność"

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulaminu wynagradzania

  • administrator
  • Kategoria: prawo
  • Odsłony: 23

Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 października 2018 r., że przepis Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania z zakładową organizacją związkową jest zgodny z konstytucją. Art. 772 § 4 Kodeksu w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest zgodny z:  a) art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) art. 4 Konwencji (nr 98)  oraz (c) art. 6 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej.

Zgodnie z powołanym przepisem Kodeksu pracy regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli jednak u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania – stanowi Kodeks pracy. Konfederacja Lewiatan w swoim wniosku wskazywała, że art. 772  § 4 kodeksu pracy powoduje nierówne traktowanie stron. Lewiatan zarzucił też nierówne traktowanie przedsiębiorców, gdyż ten, który uzgodnił z działającą u siebie organizacją związkową układ zbiorowy pracy, może go wypowiedzieć bądź uchylić, a objęci regulaminem wynagradzania już takiej możliwości nie mają. Wnioskodawca podnosił także, że przepisy nie przewidują także możliwości jednostronnego wypowiedzenia regulaminu wynagradzania przez pracodawcę.

Spotkanie ws. podwyżek w NexoTech

26 września we Wrocławiu  z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność” spotkał się Zarząd NexoTech S.A. Przedmiotem spotkania były oczekiwania płacowe pracowników Spółki.

Przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia, średniego wynagrodzenia w strefach, wypłaty premii, nadgodzin.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” domagają się znaczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki.

Przedstawiciele Zarządu stwierdzili, że pomimo lepszej sytuacji Spółki, niż w marcu 2018 r., nie mając wiedzy nt. perspektyw finansowych w roku przyszłym, nie są w stanie obecnie zagwarantować środków na wzrost wynagrodzeń. Poinformowali, że w roku bieżącym podwyżkami indywidualnymi zostało objętych 20% pracowników.

Kolejne spotkanie ws. podwyżek zostało zaplanowane na 27 listopada.

Piotr Duda na Jasnej Górze: Solidarność rodziła się pod krzyżem i krzyż zawsze nam towarzyszy

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 39

- Zbieramy się tutaj jako ludzie pracy w tym wyjątkowym dziele tworzonym przez ks Jerzego Popiełuszkę - zaczął wystąpienie przewodniczący Duda. - Zbieramy się po raz 36. Widzimy się tu w wolną niedzielę. Mamy wolną niedzielę dla Boga i rodziny, bo wymodliliśmy to.

Przewodniczący podkreślił, że jest szczególnie ważne dla matek i ojców, którzy mogą być na pielgrzymce, a nie w pracy. Powiedział też:

- Widzimy się w roku niepodległości, a o tą niepodległość walczyli też ludzie pracy.

Piotr Duda podziękował jasnogórskiej pani za miniony rok pracy. Podkreślił, że w Częstochowie związkowcy spotkają się jeszcze w październiku na Krajowym Zjeździe Delegatów.

- Solidarność rodziła się pod krzyżem i krzyż nam zawsze towarzyszył - mówił przewodniczący. I dodał:

- Dziś żyjemy w trudnych czasach. Kościół jest atakowany, bo walczy o prawdę ludzi pracy. Ale za tę walkę jesteśmy mu wdzięczni - powiedział Piotr Duda.

jp

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami